Dziękujemy
Zgłoszenie zostało dodane.
Przepraszamy
Zgłoszenie nie zostało dodane.
Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin („Regulamin”) wydany został przez Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolorowa 8. (dalej Santander Leasing). Santander Leasing posługuje się adresem internetowym www.santanderleasing.pl oraz adresem poczty elektronicznej leasing24@santander.pl lub kontakt@santanderleasing.pl.

 

Regulamin określa warunki, na jakich Santander Leasing udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z niniejszego serwisu internetowego, zwanego dalej „Serwisem” w tym z zawartych w nim treści lub narzędzi. W razie braku zgody na te warunki, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.

 

1. Treści dostępne w Serwisie dostępne są dla wszystkich Użytkowników.

 

2. W Serwisie Santander Leasing udostępnia:

a) wybrane informacje o niektórych usługach Santander Leasing lub podmiotach współpracujących z Santander Leasing,

b) wybrane informacje finansowe,

c) narzędzia ułatwiające komunikację,

d) okresowo narzędzia umożliwiające korzystanie z aktualnych promocji i akcji specjalnych Santander Leasing lub podmiotów współpracujących z Santander Leasing.

 

3. Korzystanie z Serwisu wymaga:

a) posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,

b) włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript.

 

4. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

 

5. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są pliki cookie.

 

6. W określonych podstronach Serwisu, w ramach zamawianych przez Użytkowników informacji (propozycji), Santander Leasing publikuje formularze kontaktowe gromadzące dane osobowe. Zasady gromadzenia i wykorzystania danych osobowych określone są w Polityce przetwarzania danych osobowych oraz Polityce prywatności Serwisu.

 

7. Santander Leasing dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantują możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

 

8. Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Santander Leasing.

 

9. Santander Leasing dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.

 

10. Użytkownik Serwisu nie może przesyłać za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną odpowiedzialność wobec Santander Leasing jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane do Santander Leasing.

 

11. Korzystanie z Serwisu oraz z zawartych w nich treści, narzędzi jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Santander Leasing, niezależnie od ochrony zapewnianej przez przepisy prawa, w tym prawo autorskie.

 

12. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i dostępnych treści, narzędzi można zgłaszać pisemnie na adres Santander Leasing, ustnie (w tym telefonicznie) lub w formie elektronicznej na adres reklamacje@santanderleasing.pl. Tryb rozpatrywania reklamacji składanych do Santander Leasing S.A. opisuje dokument Zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

13. Santander Leasing dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, dokładne oraz dostępne nieprzerwanie.

 

14. O zmianach Regulaminu Santander Leasing informują przez ogłoszenie nowego Regulaminu w Serwisie.

 

15. Santander Leasing może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi dostępnych w Serwisie. O wystąpieniu istotnych zmian, Santander Leasing poinformuje ogłoszeniem w Serwisie.

 

16. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 Cookies
Pliki cookies przetwarzamy w celu rozpoznania Twoich preferencji i sposobu korzystania z naszych serwisów, by oferować produkty i usługi dopasowane do Twoich potrzeb.

Twoja zgoda na korzystanie z plików cookies jest dobrowolna i w każdej chwili możesz ją wycofać.
Cookies
Pliki cookies przetwarzamy w celu rozpoznania Twoich preferencji i sposobu korzystania z naszych serwisów, by oferować produkty i usługi dopasowane do Twoich potrzeb.
Twoja zgoda na korzystanie z plików cookies jest dobrowolna i w każdej chwili możesz ją wycofać. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies